V Archiv
 • CO JE KONSTRUKTIVNÍ OPOZICE?

  Vedení naší radnice nás vyzývá ke konstruktivní spolupráci. Máme za to, že se konstruktivně již chováme – pokud něco kritizujeme, přicházíme i s návrhy řešení. Vzhledem k opakovanému napadání ze strany radnice jsme si konstruktivně sjednali schůzku s Radou města, abychom zjistili, jaká je tedy konkrétní představa koalice o tom jak by měla fungovat ona konstruktivní opozice.

  Na schůzce 11.1.2012 jsme se žádné konkrétní představy nedočkali a tak jsme vyzvali všech 12 zastupitelů faktické koalice (KDU-ČSSD-TO09-SNK Zdravého rozumu), aby nám své představy formulovali. Na oplátku jsme jim poslali naši představu toho, jak se chová konstruktivní koalice na radnici. Po týdnu nám přišla jedna odpověď a to celkem bezobsažná.

  Zatím tedy nevíme, jak si koalice představuje činnost konstruktivní opozice.
  Naše představy možného konstruktivního přístupu koalice k opozici uvádíme zde:  OBLAST RESPEKTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

  – předseda KONTROLNÍHO VÝBORU z řad nejsilnějšího subjektu opozice
  – zastoupení všech volebních subjektů zastupitelstva v KONTROLNÍM VÝBORU a FINANČNÍM VÝBORU
  – zastoupení všech volebních subjektů zastupitelstva ve všech komisích (dle přání subjektů)

  OBLAST SAMOSPRÁVY
  – dodržování zákonných lhůt na odpovědi tazatelům či předkladatelům návrhů
  – jmenovité hlasování v  zastupitelstvu města   a radě města při rozhodování o majetku města
  – příprava zavedení elektronických aukcí veřejných zakázek našeho města

  OBLAST INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
  – nezkracovat diskuzi zastupitelů a občanů na zastupitelstvu města, nebo vyšší četnost zastupitelstva města
  – začátek veřejného zasedání zastupitelstva města v 18:00 (nyní v 16:00)
  – zahájení jednání se zapojením všech volebních subjektů zastupitelstva o změně pravidel řízení sdělovacích medií obce, tzv. publikování na základě “žurnalistické etiky”
  pro začátek alespoň:
  a) zrušení zákazu publikování článků “s politickým obsahem” – zavedení možnosti publikovat NÁZORY, podobně jako jsou v renomovaných novinách tzv. OP-ED články (opposite-editorial), tedy s názorem opačným, než zastává redakce
  b) možnost zastoupení všech volebních subjektů v redakční radě Zpravodaje
  c) možnost opozičních subjektů vyjádřit se k textům ve Zpravodaji, které se jich týkají (možnost komentovat články ve Zpravodaji podobně jako vedení města v témže čísle)

  „Konstruktivní“ zápis z naší schůzky s Radou Města viz níže.
  Dočkali jsme se v něm  tedy alespoň nějakého názoru či reakce na náš pokus o nalezení společné řeči. Svojí nekonkrétností a útočným stylem nám tato odpověď připomíná rétoriku papalášů minulého režimu vůči oponentům…

   

  ZÁPIS

  ze 34. schůze Rady města Šlapanice konané dne 11.01.2012 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice
  Přítomni: Ing. arch. Jaroslav Klaška, Pavel Horák, doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc., Ing. Ivo
  Kouřil, Marie Králová, Jan Zycháček
  Omluveni: Ing. Petr Horák
  Hosté: Ing. Václav Hrabálek, Ivan Vavro, Mgr. Michaela Trněná, Ing. Milan Pernica
  …..

  7. Různé
  Ing. Pernica, Mgr. Trněná:
  – Zástupci ČŠ se dostavili s požadavkem na vysvětlení pojmu konstruktivní opozice, případně spolupráce, protože mají zato, že všem zúčastněným by mělo jít o prospěch občanů Šlapanic a Bedřichovic.
  Odp.: U kritiky, která je většinově zastoupena ve vystoupeních a diskusích ze strany ČŠ, nezaznívá reálný návrh správných nebo jiných možných a efektivních řešení. Veškeré soustředění ČŠ je radními vnímáno jen za účelem skandalizace a pomluv všeho, kde je možné k tomuto záměru nalézt záminku. A
  zástupci ČŠ se pro uskutečnění tohoto cíle neštítí ani manipulace s fakty a třeba i popření objektivní skutečnosti. Takové chování radní nepovažují ani za konstruktivní ani za spolupráci.

  …..

  Koalice na radnici se zkrátka bojí jakékoli kritiky a konstruktivní návrhy zamítá z obavy, aby někdo jiný nesklízel „pozitivní body“ u občanů. A tak místo toho, aby město těžilo ze zdravé politické soutěže různých názorů, koalice se snaží vše opoziční zcela nedemokraticky jednoduše zašlapat do země.
  Odpověď na otázku v názvu tedy zní –
  MLČÍCÍ NEBO NEJLÉPE ŽÁDNÁ OPOZICE!

Komentáře jsou uzavřeny.