V Archiv
 • “LOSOVAČKA” VE SVAZKU ŠLAPANICKO

  Čisté Šlapanice dostaly upozornění na veřejnou zakázku vypisovanou Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Jedná se o akci s názvem Posílení skupinového vodovodu Svazku Šlapanicko – hodnota zakázky je více než 77 milionů Kč. Upozornění se týkalo dvou zásadních věcí:

  1. Výběr dodavatele proběhne nechvalně známou „losovačkou“ (užší výběrové řízení).
  2. Podle informace je již předem známa firma, která má tuto zakázku získat.

  Se žádostí o vysvětlení jsme se obrátili dne 1. 3. 2012 na předsedu Svazku Šlapanicko, starostu Šlapanic ing. arch. J. Klašku.

  – Sdělil nám, že rozhodnutí o tom, že výběrové řízení na tuto velkou zakázku proběhne tzv. losovačkou, učinilo předsednictvo Svazku Šlapanicko.

  – Podle jeho sdělení tak učinilo na doporučení firmy AP Investing, která řízení pro Svazek organizuje.

  – Sdělil, že mu není známo, že by uváděná firma měla zakázku vyhrát.

  – Podle jeho informací podalo nabídky na tuto zakázku cca 23 firem.

   

  Audit losovačky nedoporučuje

  Ačkoliv se jedná o zákonem uznávanou možnost, jedná se o také o možnost velmi zprofanovanou. Losovačky nedoporučilo ministerstvo financí, které rozeslalo krajům a ministerstvům dopis s doporučením, aby příjemcům dotací z evropských peněz zakázaly vybírat firmy na zhotovení zakázky losem. Podle mluvčího Ondřeje Jakoba tak ministerstvo financí reagovalo na závěry auditů Evropského účetního dvora a na předběžné výsledky vyšetřování protikorupční policie.

  Pro a proti losovaček

  Pro: rychlejší průběh řízení

  Proti: vyšší cena zakázek

  „Losování s omezenou konkurencí obvykle vedlo k minimálnímu snížení ceny proti odhadu, zatímco u otevřených soutěží spadla cena až o polovinu. Navíc u losovaček o sobě vybrané firmy vědí a mohou se na ceně domluvit.“

  Více k „losovačkám“ viz článek na iDnes.cz

  Nabízí se logicky několik otázek:

  Proč doporučila firma AP Investing předsednictvu Svazku Šlapanicko „losovačku“, když jí jistě bylo známo doporučení MF ČR?

  Proč předsednictvo Svazku na toto doporučení přistoupilo?

  Proč se zainteresovaní připravují o větší šanci na snížení ceny zakázky?

  Ocitne-li se firma, jejíž jméno úmyslně nezveřejňujeme předem, mezi vylosovanými, bude se jednat vzhledem k pravděpodobnosti přinejmenším o velmi zvláštní shodu okolností.

  Celou záležitost s „losovačkou“ budeme sledovat. Jméno firmy s datem získání informace jsme si nechali úředně ověřit. Další postup zvážíme podle výsledků výběrového řízení.

Komentáře jsou uzavřeny.