V Archiv
 • Konstruktivní přístup koalice aneb ukázka chování křesťanských politiků

  Koalice nás stále kritizuje, že jsme nekonstruktuvní opozice.

  Proto se zastupitelé za ČŠ dostavili na jednání Rady města s požadavkem, aby koalice sdělila konkrétní představu, jak si představuje jednání konstruktivní oppozice. Co tedy má opozice dělat, aby byla “konstruktivní”?

  Zde máte odpověď, kterou najdete v zápise z 34.jednání Rady města – bod č.7 “Různé” (11.ledna 2012):


   

  Odp.: U kritiky, která je většinově zastoupena ve vystoupeních a diskusích ze strany ČŠ, nezaznívá reálný návrh správných nebo jiných možných a efektivních řešení. Veškeré soustředění ČŠ je radními vnímáno jen za účelem skandalizace a pomluv všeho, kde je možné k tomuto záměru nalézt záminku. A zástupci ČŠ se pro uskutečnění tohoto cíle neštítí ani manipulace s fakty a třeba i popření objektivní skutečnosti. Takové chování radní nepovažují ani za konstruktivní ani za spolupráci.

   

  Nejsem věřící ani křesťan, ale takové jednání zástupců křesťanské strany snad nepodporuje žádné přikázání ani zásady slušného chování. Nebo se mýlím? Opravdu jsou členové KDU-ČSL křesťané a slušně vychovaní lidé?

  A abych nebyl vnímán jako nekostruktivní opozičník, dovolím si připojit konstruktivní návrh (aspoň dle mého názoru konstruktivní), když tak jednoduché řešení nenapadne naši koalici:

  – na dotaz “jak si představujete jednání konstruktivní opozice” by mohla odpověď obsahovat seznam konkrétních požadavků (obecné proklamace jako skandalizace apod. nic neříká)

  – nebo se vyvolá schůzka, kde se obě strany snaží najít konkrétní podmínky spolupráce (takovou schůzku rádi přivítáme, když už Rada města nepřinesla odpověď)

  Význam slova “KONKRÉTNÍ” snad už vysvětlovat nemusím.

  Pavel Zmeškal

Komentáře jsou uzavřeny.