V Archiv
 • Zpracování Studie dopravní koncepce

  Rada města Šlapanice schválila zpracování Studie dopravní koncepce.

  V pondělí 16. 1. 2012 proběhl seminář pro zastupitele a členy příslušných komisí Rady města se zástupci zpracovatele této studie – UAD Studio – Ing. arch Hladík, na kterém jim byly představeny v hrubých obrysech cíle této studie a nastíněny možnosti týkající se např. zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy.
  Základní informace: studie má být zpracována cca do poloviny roku 2012, budou při ní využity již existující studie jednot. ulic (např. Nádražní) či dopravních řešení. Studie se stane podkladem pro připravovaný nový územní plán Šlapanic a Bedřichovic.

  Závěrem semináře vyzval zpracovatel studie Ing. arch. A. Hladík k podávání podnětů či námětů na řešení (parkování, obtížná místa – požadavky přechodů, zklidnění či zpomalení vozidel). Doporučujeme místa vyfotit a co nejlépe popsat  – o jaký problém se jedná a také máte-li nějakou představu o jeho řešení.

  Věříme, že návrhy občanů, kteří své město znají nejlépe, by mohly přispět ke kvalitě připravované studie.
  Nápady či podněty můžete podat buď přímo Městu Šlapanice nebo prostřednictvím zastupitelů za Čisté Šlapanice. Emailové kontakty nově naleznete i na stránkách města viz  http://mesto.slapanice.cz/zastupitelstvo/

  Pavel Zmeškal

Komentáře jsou uzavřeny.