V Archiv
 • Schválili nám článek, ale …

  Podívejte, co musí občan absolvovat pokud se nechce spokojit s rozhodnutím “pánů na úřadě”.

  Redakční rada se tentokrát rozhodla vytisknout článek zastupitelky M.Trněné, kde zdůvodňuje své odvolání z Kontrolního výboru a která se ale po několikadenní mailové diskusi s radou rozhodla článek nepublikovat. (celý článek najdete zde.)

  Pro ty, kteří nechtějí číst delší diskusi v mailech (viz níže pod článkem), přinášíme stručné a krátké shrnutí, jak probíhala diskuse mezi p.Trněnou=MT a Redakční radou=RR (jde o výtah základních informací z mailů):

  MT: vyjde můj článek?


  RR: článek vyjde ve ŠZ č.1/2012

  MT: vyjde s komentářem rady či starosty nebo bez?

  RR: vyjde s komentářem, protože podle názoru RR se Vaše vyjádření nezakládá na pravdě. Jinak by nebyl uveřejněn.

  MT: žádám o zaslání komentáře v předstihu – podle něj dám souhlas s uveřejněním mého článku

  RR: RR trvá na svém stanovisku

  MT: vzhledem k tomu, že se nemohu vyjádřit ke komentáři RR na můj článek dopředu, nepřeji si zveřejnění svého článku

  ZÁVĚR?

  RR bude tvrdit, že nám článek schválila – a má pravdu.

  P.Trněná se obává, že v komentáři p.starosty (resp.RR) budou zavádějící informace a chce mít také možnost se k tomu vyjádřit nebo aspoň jej znát dopředu před publikováním. Tuto možnost nedostala, takže raději zrušila publikování článku, když neví co bude v komentáři p.starosty.

  Podle zákona a pravidel p.starosty je vše v pořádku. Podle selského rozumu, člověk nechápe o co jde.

  Ale informace, kterou p.starosta dává občanům je jasná:

  “Já mohu komentovat váš příspěvek v témže čísle, vy – zastupitelko – nemůžete. Vaše informace v článku se nezakládají na pravdě.

  Já k tomu mohu dát svůj “správný” výklad, vy nemůžete”

  V záplavě různých článků jen připomínáme o co tu jde: p.starosta a vedení obce mají jako jediní v obci možnost k článkům občanů ve Zpravodaji přiložit svůj komentář ve stejném čísle jako dodatek k článku občana. Nikdo jiný tuto možnost nemá a musí počkat až do dalšího čísla (ovšem pokud ho RR schválí).

   

  A teď pro otrlé čtenáře, kteří si chtějí tuto komunikaci přečíst celou:

  Dne 18.1.2012 9:17, Trněná Michaela napsal(a):

  Dobrý den,

  ráda bych se dotázala, jaké bylo rozhodnutí redakční rady ohledně zveřejnění mého článku?

  Děkuji. S pozdravem Michaela Trněná

   

  Dne 18.1.2012 10:09, Nevrklová Jitka napsal(a):

  Dobrý den,

  Váš článek bude uveřejněn ve Šlapanickém zpravodaji číslo 1/2012.

  S pozdravem Jitka Nevrklová

   

  Dne 18.1.2012 10:15, Trněná Michaela napsal(A)

  Děkuji za odpověď – přesto se ještě zeptám, bude to s “komentářem” nebo bez?

  Děkuji. Zdravím. MT

   

  Dne 24.1.2012 8:32, Nevrklová Jitka napsal(a):

  Dobrý den paní Trněná,

  odpovídám na Váš dotaz, zda bude zveřejněn Váš článek s komentářem. Ano, bude s
  komentářem, protože podle názoru některých členů Redakční rady se Vaše vyjádření
  nezakládá na pravdě. V opačném případě by článek uveřejněn nebyl.

  Za Redakční radu  Jitka Nevrklová

   

  Dne 24.1.2012 10:15, Trněná Michaela napsal(A)

  Vážená paní Nevrklová,
  žádám Vás o poskytnutí komentáře k mému článku: “Vyjádření k odvolání z Kontrolního výboru” v předstihu.
  Podle obsahu komentáře (pravdivosti či nepravdivosti nebo míry zkreslení informací autorem komentáře) se rozhodnu, zda dám souhlas s uveřejněním svého článku ve Zpravodaji či nikoliv. Je možné, že i já budu toho názoru, že vyjádření v komentáři k mému článku se nezakládají na pravdě.
  Vážená paní šéfredaktorko, jako profesionálka jistě vnímáte jednostranné využívání Zpravodaje vedením města. Vydavatel Zpravodaje, naše město,  zastoupené redakční radou obsazenou vedením města (starosta i oba místostarostové) neustále “opravuje a uvádí na pravou míru” kritické informace a názory přispěvatelů. Komentáře přitom pocházejí výhradně od kritizovaných a druhá strana již nemá možnost se k nim zavčasu vyjádřit.
  Proto navrhuji, aby redakční rada změnila svůj postup v případě tvorby článků na určité téma a přistoupila k němu běžným a profesionálnějším způsobem:
  totiž že k danému tématu  získá redakce vyjádření všech zúčastněných stran  a poskytne je čtenářům bez “nápravných” komentářů, aby si čtenáři  mohli sami vytvořit názor na téma. Občané- čtenáři  jsou dostatečně kompetentní k tomu, aby si z objektivně poskytnutých informací udělali patřičnou představu. Jedná se o běžně praktikovaný postup médií, která usilují o objektivitu.
  V našem případě redakční rada prakticky zajišťuje cenzuru – tedy aby se do Zpravodaje nedostaly alternativní a  kritické názory buď vůbec anebo aby byly dostatečně korigovány např. “nápravným” komentářem. Zpravodaj bez alternativních názorů na činnost radnice tak za peníze daňových poplatníků slouží k jednostranné propagaci vedení radnice. Vedení radnice se tímto dostává do střetu zájmů, neboť si zajišťuje propagaci za veřejné prostředky určené pro jiné účely.
  Děkuji za pochopení. a očekávám odpověď s poskytnutým komentářem včetně odpovědi redakční rady na můj návrh postupu ” nekomentovat” články vedením města a zajistit profesionální tvorbu článků do Zpravodaje.
  S pozdravem Michaela Trněná
  Dne 24.1.2012 15:51, Klaška Jaroslav napsal(A)

  Vážená paní magistro,

  Přímo z jednání redakční rady sděluji stanovisko ve věci Vašeho posledního níže uvedeného e-mailu:

  Redakční rada setrvává na svém stanovisku ze dne 24.1.2012 8:32 hod. (viz níže).
  Podle zákona č. 46/2000 Sb. v platném znění (tiskový zákon) § 10 má právo dotčená osoba na uveřejnění odpovědi. Redakční rada s ohledem na tiskový zákon a vyváženost informací poskytne Vám i druhé straně právo na vyjádření. Tímto považuje záležitost za uzavřenou.

  V případě, že si nepřejete zveřejnění Vašeho původního příspěvku, sdělte tento projev Vaší vůle šéfredaktorce Šlapanického zpravodaje paní Nevrklové do 25.1. 24,00 hodin a to z důvodu dokončení přípravy ŠZ č. 1/2012 a předání do tisku.
  V případě, že Vaši odpověď do uvedeného termínu neobdržíme, bude Váš příspěvek v souladu s předchozím jednáním redakční rady zveřejněn a bude zveřejněna i odpověď.

  S pozdravem   Redakční rada

  Dne 24.1.2012 16:17, Trněná Michaela napsal(A)

  Vážený pane starosto či vážená redakční rado,

  mám pochopit Vaše sdělení tak, že můj článek bude uveřejněn v rámci §10 tiskového zákona o odpovědi? Pokud ano, nerozumím Vašemu sdělení o vyváženosti. Druhá strana už se k záležitosti vyjadřovala ve Zpravodaji 6/2011.
  Michaela Trněná

  Dne 25.1.2012 13:58, Nevrklová Jitka napsal(a):

  Vážená paní Trněná,

  rozhodnutí Redakční rady jsme Vám již sdělili. Jelikož je třeba dokončit přípravy Šlapanického zpravodaje sdělte nám prosím do 25. 1. 24.00 hodin jestli máme Váš příspěvek uveřejnit. V případě, že Vaši odpověď do uvedeného termínu neobdržíme, bude Váš příspěvek v souladu s předchozím sdělením Redakční rady zveřejněn.

  S pozdravem     Redakční rada

   

  Dne 26.1.2012 00:58, Trněná Michaela napsal(A)

  Dobrý den,
  ozývám se cca 57 minut po Vašem termínu. Domnívám se ale, že těchto 57 minut už nehraje v této trapné záležitosti roli.

  Moje rozhodnutí ohledně článku k mému odvolání z KV zní: nechci jej zveřejnit. Pokud redakční rada nechápe princip odpovědi podle tiskového zákona a poskytuje současně s odpovědí znovu další prostor ke komentářům k odpovědi – pak opravdu nevidím rozumný důvod pro zveřejnění svého článku. Toto handrkování považuji za ponižující a trapné. Předpokládám, že Vaše svědomí se s tímto ale lehce vypořádá.
  S pozdravem Michaela Trněná

Komentáře jsou uzavřeny.