V Archiv
  • Pozvánka na 7. zasedání ZM dne 14.12. 2011

    Ve středu 14.12. 2011 se v 16.00 koná 7. zasedání ZM viz pozvánka. Hlavními body programu bude schvalování rozpočtu obce na příští rok. Zajímavým bodem budou jistě i jako obvykle diskuze zastupitelů a  občanů.¨

    Od minulého zasedání došlo např. k oznámení odstoupení ředitele ZŠ Šlapanice Mgr. Michala Klašky, nad kterým vyjádřila svůj údiv naprostá většina pedagogického sboru ZŠ Šlapanice otevřeným dopisem v posledním čísle Zpravodaje 6/2011. Reakce Rady města na tento článek je velmi zvláštní, protože nereaguje na podstatu problému – neodpovídá na dotaz pedagogů, proč odchází ředitel ZŠ Šlapanice. Členové pedag. sboru ve svém článku uvádějí poměrně zajímavý výčet pozitiv, které práce ředitele ZŠ v posledních letech přinesla. Zajímá-li Vás, co se děje – můžete se na zasedání ZM zeptat vedení obce.

Komentáře jsou uzavřeny.