V Archiv
 • Vize 2020 aneb strategie Šlapanic a Bedřichovic

  Na již 2. tzv. zastupitelském semináři – pracovním setkání zastupitelů se setkali v listopadu zástupci všech volebních subjektů ve Šlapanicích a Bedřichovicích (výjimku tvoří “Zdravý rozum” J. Střechovského). Témata byla 2. Seznámení s navrhovaným rozpočtem obce na rok 2012 a návrh kroků strategického rozvoje města s názvem Vize 2020.

  Navrhovaný rozpočet obce na rok 2012 je sestaven jako vyrovnaný, prošel finančním výborem. Návrh rozpočtu byl zveřejněn dnes tj. 29.11. na elektronické úřední desce. P. starosta vyzýval opakovaně zastupitele k návrhům na zlepšení příjmové stránky financí naší obce. Návrh SNK Čisté Šlapanice je směřován do oblasti veřejných zakázek – cílem je otevřít veřejné zakázky většímu počtu uchazečů, prodloužit lhůty na podání nabídek, aj. Obce, které se vydaly touto cestou, hovoří až o 20% úsporách. Šlapanice již nyní hospodaří s cca 130 miliony ročně, z této částky jde podstatná část na zajištění funkce Obce s rozšířenou působností. Další podrobnosti najdete v návrhu rozpočtu.

  Vize 2020
  Po prvním setkání v září 2011, kde se většina volebních subjektů (opět s výjimkou “zdravého rozumu”) shodla na potřebnosti vzniku koncepčního dokumentu obce, byli zastupitelé vedením obce seznámeni s návrhem realizačních kroků. Prvním z nich je vznik komise Rady pro tvorbu strategie. Zastoupeny v ní budou všechny volební subjekty, které budou podle potřeby doplňovat další odborníci.
  Důležitým krokem, který prosazujeme, je propojení vzniku strategie s připravovaným novým územním plánem. Strategie je “vize” a územní plán nástrojem k jejímu prosazování do praxe. Proto by neměl nový územní plán vzniknout před strategií. I na tomto kroku se zastupitelé shodují. Krátké informace o strategii najdete i na stránkách naší obce zde.

Komentáře jsou uzavřeny.