V Archiv
 • Novinářská etika v praxi Zpravodaje

  Níže uvádíme mailovou korespondenci ohledně článku, který nebyl přijat k otištění ve Zpravodaji. Ten, kdo je kritizován, rozhoduje o tom, zda kritiku zveřejní či nikoli, což dokresluje “špatnou praxi” vydávání Zpravodaje – střet zájmů vedení města jako vydavatele a cenzurování kritických názorů. Nelíbí se nám ani otiskování “opravných” článků za názory, které redakci (= vedení města) nejsou pohodlné. Opačně to totiž nefunguje – články vedení města nejsou nikomu z dotčených poskytnuty před vytištěním k přečtení, natož ke korekci.

  Dobrý den.
  V polovině září jsem Vám posílal mail s dotazem o vysvětlení konkrétních důvodů proč nebyl otištěn ve Zpravodaji můj článek. Bohužel jsem do dneška nedostal odpověď. Můžete mi prosím zaslat odpověď?
  Pavel Zmeškal

  Dobrý den,
  Pravidla publikování příspěvků jste porušil v bodě číslo 7 těchto pravidel. Článek s čistě politickým obsahem je takový článek, jehož jediným obsahem je politická manipulace – článek tedy neobsahuje skutkové sdělení nebo je tam obsaženo pouze minimálně či zástupně, avšak jeho jediným účelem je politická manipulace.
  S pozdravem
  Jitka Nevrklová

  Dobrý den.
  Děkuji za odpověď, bohužel nejsem zběhlý ani v politice ani v novinařině ani v právech, takže pojmům, které uvádíte, moc nerozumím. Ve svém článku konstatuji, že pan starosta veřejně deklaroval svou odpovědí, že nebude poblikovat články, které kritizují jeho práci. Můžete mi prosím trochu lidovějším slovníkem vysvětlit, v čem konkrétně se jedná o politickou manipulaci? Rád bych se vyhnul situaci, kdy nebude opět vytištěn z těchto důvodů můj příspěvek, tak potřebuji pochopit Vaše vysvětlení.
  Děkuji předem za rychlou odpověď.
  Pavel Zmeškal

  Dobrý den,
  je mi líto, že mé odpovědi nerozumíte. Tedy bych Vám to vysvětlila asi takto. Redakční rada má za povinnost vydávat články tak, aby Šlapanický zpravodaj byl čtivý, zábavný a poskytoval vyvážené informace občanům, není tedy její povinností vydávat každý článek, který je jí nabídnut. O vydání nebo nevydání pak redakční rada nevydává žádné rozhodnutí a je to jen výstup její faktické činnosti, který nemůže být nijak individuálně přezkoumáván. To je vše, co bych k danému problému napsala a dále bych se k této věci již nerada vyjadřovala. Na Vaše otázky jsem odpověděla a tím tuto záležitost považuji za uzavřenou.
  S pozdravem
  Jitka Nevrklová

  Dobrý den.
  Děkuji za odpověď, bohužel stále nevím, v čem je můj článek manipulativní. Konstatujete ve své odpovědi, že je manipulativní, ale nevysvětlila v čem a proč je manipulativní. Poradíte mi tedy, jak se mohu dostat k odpovědi na otázku “co konkrétně je na mé otázce manipulativní”, abych se tomu mohl příště vyhnout?
  Pavel Zmeškal

  Dobrý den pane Zmeškale,
  redakční rada, která se sešla 15. října 2011, se opětovně zabývala Vaším příspěvkem Už vím … ve Šlapanicích cenzura je a následnou korespondencí. V reakci na Váš dotaz, v čem je Váš příspěvek manipulativní a jaké má vůči němu redakční rada výhrady, Vám sdělujeme:

  1. Váš článek je manipulativní v tom smyslu, že vytrhuje sdělení pana starosty, které zaznělo na zasedání Zastupitelstva města, z kontextu.
  2. V článku se obracíte vůči osobnosti pana starosty zcela nevhodnými přirovnáními ke komunistickým funkcionářům.
  3. Článek obsahuje výzvu, aby pan starosta tento článek nekomentoval, což je v rozporu se zákonem, neboť práva na odpověď se nelze dopředu vzdát.

  Pokud Váš příspěvek upravíte ve výše uvedeném směru, bude ve Šlapanickém zpravodaji otištěn.
  Za redakční radu
  Jitka Nevrklová

  Dobrý den.
  Děkuji za vysvětlení a že byl můj dotaz dotažen do konce. Zvážím, zda můj článek při dodržení stanoviska redakční rady bude mít smysl.

  Mám na Vás poslední prosbu, která se týká 3. stanoviska Redakční rady: – nezpochybňuji, že p.starosta se vyjadřuje k článkům, které se týkají jeho osoby. Co zpochybňuji je skutečnost, že tak dělá způsobem, který nikdo jiný nemůže využít – a to, že jeho stanovisko vychází zároveň s příslušným článkem na stejné straně (a ne až v následujícím čísle Zpravodaje) – mohu Vás jako předseda SNK Čisté Šlapanice požádat, abych dostával před definitivním uzavřením každého čísla Zpravodaje všechny články, které se týkají Čistých Šlapanic? Rád bych jako rovnoprávný občan využil stejné možnosti jako má p.starosta a vyjádřil se k informacím, které o Čistých Šlapanicích občas ve Zpravodaji vychází.

  V případě, že by můj návrh nebyl akceptován bych Vás rád poprosil o zorganizování schůzky s předsedou Redakční rady, abychom mohli věc vyřešit definitivně a rychle místo dlouhého vypisování.
  Děkuji předem za reakci.
  Pavel Zmeškal

  Uvidíme, co bude dál… 

Komentáře jsou uzavřeny.