V Archiv
 • Zastupitelstvo JMK bude 22. 9. schvalovat nový územní plán kraje!

  Dlouho očekávaný nový územní plán Jihomoravského kraje – tzv. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) se budou schvalovat 22.9.2011. V návrhu, který je vyvěšen v elektronické podobě na stránkách JMK, jsou i zásadní věci dotýkající se Šlapanic.

  Jedná se o územní rezervu pro plochu výroby, tzv. CTPark Brno South, v sousedství letiště Brno Tuřany o velikosti 81,5ha. Dále plochy pro rozvoje samotného letiště, obchvat Šlapanic, rozšíření dálnice D1 či územní rezervu pro trasu Jihovýchodní tangenty (spojky mezi D1 a D2).

  Námitky zástupce veřejnosti za Šlapanice i námitky Šlapanic jako obce jsou navrženy k zamítnutí. Definitivní rozhodnutí je na zastupitelstvu JMK. Nelze však očekávat, že by zastupitelstvo JMK rozhodlo jinak – tedy že by se rozhodlo námitkám vyhovět nebo neschválit předložený návrh ZÚR JMK.

  Vzhledem k množství zamítnutých námitek (nejen Šlapanic, ale i dalších obcí jako jsou Ponětovice, Ostopovice a mnohé další) očekávají představitelé JMK, že ZÚR JMK budou soudně napadeny. V tomto smyslu se vyjadřují představitelé JMK i v médiích. Smutné je, že představitelé kraje prosazují své politické představy silou, bez domluvy s občany v území – výsledkem bude mrhání času a především peněz všech účastníků na soudní řízení. Pro JMK může být výsledkem zrušený územní plán. Přitom již nyní nedostane JMK peníze na stavbu některých silnic právě kvůli tomu, že nemá platný územní plán.

  Tragické na tomto  plánu jsou chybějící veřejně prospěšná opatření na ochranu obyvatel, neexistující zeleň, rekreační plochy, apod. – všechny si máme vybojovat až v následných řízeních a nově vznikajícím územním plánu Šlapanic. Ten ale musí respektovat to, co je navrženo v ZÚR JMK. Nepřipomíná vám to začarovaný kruh?

  I když se jedná se o pracovní den, přijďte prosím ve čtvrtek 22.9. 2011 říci krajským zastupitelům svůj názor!

Komentáře jsou uzavřeny.