V Archiv
 • Žádost o zveřejnění odpovědi OS k Lidlu ve Zpravodaji

  Stanovisko OS Čisté Šlapanice ke zveřejnění nepravdivých informací o Lidlu

  odpověď na článek nazvaný „Pohled do starostovy kanceláře“ starosty Šlapanic Ing. arch. Jaroslava Klašky ve Šlapanickém zpravodaji 4/2010, distribuovaný 10. 8. 2010

  Vlastní text článku:

  Text starosty Šlapanic Ing. arch. J. Klašky věnovaný “novému obchodnímu centru Tuřanka” ve článku “Pohled do starostovy kanceláře” obsahuje domněnky a spekulace autora článku. Dále autor cituje domněnky firmy Realsant. Tyto spekulace autora či citace nepravdivých domněnek firmy Realsant se dotýkají dobrého jména občanského sdružení Čisté Šlapanice a podsouvají občanům Šlapanic myšlenku, že občanské sdružení Čisté Šlapanice stojí za zastavením výstavby obchodního centra Lidlu ve Šlapanicích.

  Nic z toho se nezakládá na pravdě, naše občanské sdružení nepodniklo proti výstavbě Lidlu žádné kroky ani samo o sobě, a už vůbec ne prostřednictvím kohokoliv jiného.

  Skutečností je, OS Vulpes Polar se na nás obrátilo samo s nabídkou spolupráce, ale naše OS Čisté Šlapanice tuto žádost odmítlo.

  Naše sdružení na tomto místě vyslovuje hluboké politování nad tím, že starosta naší obce zveřejňuje své spekulace a neověřené domněnky firmy Realsant a dodává jim váhu svým úřadem.

  Přestože má pan starosta přímé kontakty na naše sdružení (včetně telefonického), neobrátil se na nás s žádným dotazem nebo žádostí o vysvětlení ohledně Lidlu. Naší žádosti vložit do minulého čísla Zpravodaje informace našeho sdružení k této kauze Město Šlapanice nevyhovělo. Naopak starosta se rozhodl informovat občany Šlapanic jednostranně.

  Michaela Trněná, za občanské sdružení Čisté Šlapanice

  Pozn. Tuto žádost o odpověď jsme podali v řádném termínu podle tiskového zákona 8. 9. 2010, Město Šlapanice mělo odpovědět do 8 dnů. Neodpovědělo dosud.

Komentáře jsou uzavřeny.