V Archiv
 • PRVNÍ SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ NAD STRATEGICKÝM PLÁNEM ROZVOJE ŠLAPANIC A BEDŘICHOVIC

  Dne 7.9.2011 se na pozvání starosty setkali zástupci téměř všech volebních subjektů zastoupených v zastupitelstvu Šlapanic (chyběl zástupce SNK zdravého rozumu Ing. Střechovský). Námětem setkání byl strategický plán rozvoje Šlapanic. Zjednodušeně řečeno se jedná o dokument, ve kterém si obec stanoví dlouhodobou vizi – cíl, jak chce obec vypadat a rozvíjet se v budoucnu.

  Zástupci SNK ČŠ se zúčastnili schůzky s těmito cíli:

  1. Dosáhnout dohody všech zúčastněných volebních subjektů o tom, že tento dokument obec potřebuje.
  2. Strategický plán rozvoje by měl vzniknout jako „dohoda všech účastníků o dalším rozvoji území“ vycházející z analýzy reálných potřeb, možností a také představ účastníků o rozvoji obce (zapojit by se měli občané, neziskové organizace v obci, volební subjekty, podnikatelské subjekty, aj.).
  3. Do přípravy tohoto dokumentu zapojit v nejširší míře veřejnost (a to už ve fázi analýzy).

  V průběhu schůzky vyjádřili zástupci všech volebních uskupení souhlas s tím, aby tento důležitý dokument vznikl. Tento krok považujeme pro Šlapanice a Bedřichovice za zásadní. Vznik plánu rozvoje obce totiž umožní lépe a cílevědoměji směřovat např. toky peněz.

  Setkání skončilo dohodou přítomných na dalším společném postupu při vzniku strategického plánu rozvoje Šlapanic a Bedřichovic. Považujeme to za dobrý signál a snad vykročení k budoucnosti založené na spolupráci širokého občanského a politického spektra naší obce.

Komentáře jsou uzavřeny.