V Archiv
 • LAVIČKY A HŘIŠTĚ – ČÁST II.

  Jeden z členů ČŠ ve svém volnu zmapoval dětská hřiště, navrhl opravy či vylepšení jejich funkčnosti. Další občané Šlapanic se na nás obrátili s žádostmi o umístění laviček  např. na prostřední zastávce trolejbusu či na ulici Brněnská. Tyto věci jsme shrnuli, zvážili své možnosti a dne 26.5. oslovili radu města se žádostí o setkání a projednání těchto věcí, včetně nabídky vyhledání grantu k financování těchto věcí.

  Odpověď nejprve nebyla žádná, po urgenci přišlo nekonkrétní vyjádření místostarosty Pavla Horáka (TOP09) a tak jsme dne 13.8. požádali radu města o řádné projednání a odpověď. Odpovědí od radních přišlo několik, vyplývá nám z nich, že podněty občanů radu města zdržují od práce, a když už tedy občan podnět předkládá, rada města se jím bude zřejmě zabývat jen tehdy, bude-li doložen komplexní logistickou a finanční analýzou a studií proveditelnosti.

  Pro nedostatek místa zde ve vývěsce nelze uvést celou korespondenci s naším úřadem. Uvádíme tedy alespoň výsledek celé anabáze s „lavičkami“ – po cca 3 měsících od podnětu jsme dostali konkrétní odpověď, přečtěte si níže. Věřte, že to dalo dost práce ji z radních vymáčknout. Byli jsme také vedením obce písemně vyzváni k předložení grantu – návrh byl předložen, zamítnut a schůzka nad granty shledána bezpředmětnou.

  Nebylo by snazší a rychlejší přijmout naši nabídku na společnou schůzku s kompetentním člověkem z radnice nad tím, co realizovat nelze a co z připravovaných aktivit lze uskutečnit pomocí zapojení občanů a sdružení, a vyjasnit si, na jakých grantech je město ochotno se podílet a na jakých nikoli?

  Bylo, pokud by byla myšlena vážně slova radních o spolupráci.

  Takto nám nezbývá než očekávat, že podávané podněty a jejich autoři budou odpálkováváni jako obtížný hmyz, protože „šíří neobjektivní a nekorektní informace“.

  ODPOVĚĎ VEDENÍ MĚSTA

  Vážená paní Trněná, k Vašim podnětům adresovaným radě města, Vám sděluji následující:
  1) O tématu laviček bez opěradel a zároveň madel se již v minulosti diskutovalo, nakonec se od
  tohoto záměru upustilo. Dospěli jsme k závěru, že lavičky by obecně měli sloužit co
  nejširšímu okruhu veřejnosti a především seniorům. Právě pro ty je lavička bez opěradla a
  madla značným problémem při vstávání a sezení. Není pravdou, že tyto lavičky se
  nepoškozují. Pouze je jejich poškození pro vandaly obtížnější. Skutečností také je, že na všech
  zastávkách trolejbusu ve Šlapanicích jsou nyní (až na jednu mírně poškozenou) k dispozici
  funkční lavičky.
  2) V městském parku přibyly v souvislosti s dokončením dětského hřiště další čtyři lavičky,
  s dalšími se počítá v rámci revitalizace zeleně v parku, při které dojde i k obnově stezek a
  doplnění mobiliáře. Žádost o dotaci je již podána a doporučena na MŽP ke schválení.
  3) V evidenci majetku evidujeme více jak 70 kusů laviček. Pro umístění laviček na ulici Nádražní
  není nalezen vhodný prostor. Nezanedbatelnou skutečností je fakt, že by na základě nově
  vytvořených míst k odpočinku docházelo také k rušení nočního klidu. Už nyní se na nás
  obracejí občané s tím, že dochází k jeho rušení, když návštěvníci restauračních zařízení
  v nočních hodinách procházejí touto ulici. V některých případech dochází i ke škodě na
  městském či soukromém majetku. Umístění lavičky na této ulici by zcela jistě nenapomohlo
  k řešení tohoto nešvaru, ba naopak. Pokud však máte přesnou představu, kde by lavičky na
  této ulici mohly být umístěny, aniž by vznikly popsané problémy, budeme rádi za poskytnutí
  této informace a osazení laviček znovu přehodnotíme.
  4) Dětská hřiště se doplňují a opravují průběžně. Oplocení na ulici Sušilova – Nerudova je
  neekonomické, vzhledem k počtu návštěvníků a dopravní frekvenci na přilehlých místních
  komunikacích a toto zákoutí zeleně s místem odpočinku není ani vedeno jako hřiště. Dětské
  hřiště na ulicích Švehlova – Wurmova je v podstatě oploceno živým plotem a není tak třeba
  dalšího oplocení. Před krátkým časem zde proběhla oprava hracích prvků, aby mohly
  bezpečně sloužit, neboť není v našich možnostech jej vybavit nově. Dále je požádáno o grant
  z JmK na opravu dětských hřišť, kde v případě úspěšnosti počítáme s dalšími dílčími opravami
  uvedených hřišť včetně dětského hřiště mezi bytovými domy na ul. Švehlova.
  5) Celkový počet odpadkových košů v našem městě je 65 kusů a v současné chvíli nedochází
  k jejich přeplňování. Množství odpadu v nich se velmi zřídka blíží jejich naplnění. Z tohoto
  vyplývá, že odpadkových košů není nedostatek. Přesto město jednalo o jejich doplnění
  v dalších lokalitách, např. s Brněnskými Poli v rámci nového bytového komplexu a dále je
  počítáno s revitalizací zeleně v parčících na ul. Čechova a s revitalizací nábřeží Říčky. V těchto
  případech již byly podány žádosti o dotace na zeleň a při samotné realizaci se počítá i
  s novými odpadkovými koši.

Komentáře jsou uzavřeny.