V Archiv
  • Zatímco Šlapanice o průmyslové zóně sní, někde už ji zažívají

    Vedení Šlapanic prosazuje průmyslovou zónu CTPark v tzv. zmenšené podobě (cca 130ha – větší než  obytná plocha Šlapanic). Poslední kroky směrem k realizace prům. zóny jsou:

    1) podání námitky obce k návrhu ZUR JMK – naše obec nechce prům. zónu v územní rezervě a žádá ji přeřadit do návrhových ploch k realizaci.  I územní rezerva pro průmysl je v rozporu se zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu, jedná se totiž výhradně o půdu I. – tedy nejlepší bonity. Výsledek bude znám zřejmě 22. září, jestliže bude ZUR JMK předložen Zastupitelstvu JMK ke schválení.

    2) Celkem nepochopitelně vedení obce prodloužilo na jaře předkupní práva k obecním pozemkům pro firmu CTP Invest a to i v místech, kde se údajně stavět nebude.

    Někde už průmyslovou zónu mají a jak se zdá: sliby se slibují, ale jejich realizaci nikdo nezaručí – tím méně, má-li pouze tzv. „politickou odpovědnost“. Viz zkušenosti odjinud – Holešovsko.

Komentáře jsou uzavřeny.