V Archiv
 • Informace z 5.zasedání zastupitelstva Města (15.6. 2011)

  1. Vládnoucí koalice nechce zaznamenávat své hlasování o majetku obce
  2. Na koncepční materiál Strategický rozvoj Šlapanic si počkáme
  3. Rezignoval radní a zastupitel Ing. V. Horák
  4. Nová MŠ v Brněnských polích
  5. Kritika nové vyhlášky obce
  1. Vládnoucí koalice nechce zaznamenávat své hlasování o majetku obce
   Zastupitelé koalice KDU, TOP09 a ČSSD nezvedli ruku pro náš návrh, aby hlasování zastupitelů Města o majetku obce bylo jmenovitě zaznamenáváno. Cílem tohoto návrhu je zviditelnit pro občany Šlapanic hlasování zastupitelů v oblasti hospodaření s obecním majetkem a přispět k osobní odpovědnosti zastupitelů.
  2. Na koncepční materiál Strategický rozvoj Šlapanic si počkáme
   Zastupitelé Čistých Šlapanic, ale i dalších opozičních uskupení a stran podpořili návrh zastupitelky A. Řezníčkové (ODS) na utvoření pracovní skupiny složené ze zástupců všech stran či hnutí, která by zpracovala dlouhodobě platnou strategii rozvoje Šlapanic. Návrh jsme podpořili, Šlapanicím totiž velmi chybí dlouhodobě koncepční materiál rozvoje – který by byl respektován napříč volebními stranami i obdobími. Koalice si naopak schválila, že Rada města zahájí práce na tomto materiálu. Podle schváleného usnesení a také vyjádření vedoucích představitelů vedení obce během projednávání to vypadá na nepěkně dlouhý proces a není tak jisté, zda se Šlapanice nějakého koncepčního materiálu pro svůj rozvoj v tomto volebním období dočkají.
  3. Rezignoval radní a zastupitel Ing. V. Horák
   ZM byla oznámena rezignace Ing. V. Horáka na funkci zastupitele a radního Města Šlapanice. Novou zastupitelkou za p. Horáka se stala p. J. Jachymiaková (KDU).
   Ve volbách na uvolněnou pozici radního jsme navrhli a podpořili Ing. Alenu Řezníčkovou (ODS) s tím, že pro nás není důležité, ke kterému volebnímu subjektu kdo patří, ale co dokáže přinést na konkrétním postu Šlapanicím. Zastupitelé vládnoucí koalice si místo Ing. A. Řezníčkové zvolili novou členku Rady města z vlastních řad – stala se jí p. Marie Králová (KDU).
  4. Nová MŠ v Brněnských polích
   ZM byl představen projekt nové MŠ v Brněnských polích s tím, že finančně či jinak participovat na jejím zbudování budou i další šlapanické firmy. Starosta zastupitelům nesdělil, o které firmy se konkrétně jedná.
  5. Kritika nové vyhlášky obce
   V diskuzi občanů se objevila i kritika nové vyhlášky obce o poplatcích za užívání veřejného prostranství. Důvodem kritiky ze strany občanů je mj. i fakt, že poplatky platí i občané, kteří veřejné prostranství před svými domy udržují vlastními silami. Obec pak při vyměřování poplatků tento fakt nijak nezohledňuje. Věříme, že se v diskuzi podaří najít východisko tak, aby nebyli fakticky znevýhodňováni lidé, kteří dělají něco navíc

Komentáře jsou uzavřeny.