V Archiv
 • Výsledek 4.ZM

  4. zasedání zastupitelstva přineslo očekávané prodloužení předkupních práv k obecním pozemkům pro firmu CTP. A to i v místech, která nemají být zastavěna.

  Přes upozorňování zastupitelů za Čisté Šlapanice,

  • že návrh na prodloužení předkupních práv k obecním pozemkům v tzv. IV. fázi není v souladu s vyjádřenou vůli zastupitelstva obce ke zmenšení rozsahu PZ
  • že dojde k omezení dispozičních práv obce k těmto pozemkům v době, kdy chce obec tvořit nový územní plán,
  • že cena 600,-Kč/m2 není cenou obvyklou,
  • a že není zřejmé, zda zastupitelstvu jsou známy všechny smluvní záležitosti týkající se zóny, si koalice odhlasovala prodloužení předkupních práv k pozemkům.

  Zastupitelka za ODS Ing. Řezníčková upozornila, že může dojít k tomu, že investor na základě této dohody odkoupí od obce pozemky za cenu 600,- za m, ale později je může prodat výhodněji. Město by tak mohlo utrpět nezanedbatelnou finanční ztrátu.

  Na všechny dotazy odpovídal starosta Klaška, že si to nemyslí a že je jiného názoru. Jeho názor pak podpořila celá koalice, a to i za cenu hlasování V. Horáka. Tento zastupitel je s investorem spjat několikamilionovým obchodem za své pozemky. Přesto si nemyslí, že by se mohlo jednat o střet zájmů.

  Zastupitel Ing. Mrkvica  (ODS) ohlásil střet zájmů a nehlasoval (vlastní v lokalitě pozemek).

Komentáře jsou uzavřeny.