V Archiv
 • Vládnoucí koalice se bojí voličů a svá vlastní rozhodnutí schovává za ostatní zastupitele

  Zastupitelé obdrželi prohlášení vedení obce pro spoluobčany ke zrušenému zasedání ZM (viz níže).

  Neuvěřitelný politický alibismus  vede nejvyšší představitele naší obce k tomu, aby svá vlastní rozhodnutí schovávali za ostatní zastupitele.

  Pro program zrušeného zasedání hlasovali 3 opoziční zastupitelé. Kdyby 9 přítomných koaličních zastupitelů zvedlo své ruce a hlasovalo pro schválení programu, program by byl schválen a zasedání by se uskutečnilo. Koaliční zastupitelé včetně vedení města se však zdrželi hlasování a program schválen nebyl. V prohlášení vedení města se pak vedení odvolává na všechny zastupitele. Bojí se mínění voličů a vydává naprosto zbytečná prohlášení o spolehlivosti a důvěryhodnosti  města, apod. Jestli se dá v našem městě na něco spolehnout, tak na demagogii a alibismus vedení naší obce.

  Vážení spoluobčané,

  Obracíme se na vás s informací o předčasně ukončeném jednání 3. ZM. Důvodem bylo neschválení navrženého programu napříč celým zastupitelstvem (pouze 3 hlasy pro, 14 se zdrželo).

  Ubezpečujeme občany, že navržený program a zejména jeho části, které nesnesou odkladu, budou projednány včas a nanejvýše zodpovědně:

  – Město Šlapanice bude jednat v souladu s uzavřenými dohodami

  – Město Šlapanice bude vystupovat i nadále jako důvěryhodný a spolehlivý partner

  – Město Šlapanice podpoří další zhodnocení svého majetku i majetku občanů

  – Město Šlapanice bude postupovat tak, aby i do budoucna zůstal zachován potenciál pro ekonomický růst při udržení sociálního a environmentálního standardu

  vedení Města Šlapanice”

  Co je to demagogie: působivé a klamné řečnické vystupování, využívané k získání vlivu, politické podpory a moci. Místo věcného zdůvodňování působí hlavně na předsudky a emoce posluchačů, k čemuž slouží polopravdy, překroucené argumenty, falešné sliby, vyvolávání strachu, apod.

  Alibismus je strategie zejména veřejných činitelů, kteří místo aby se špatným věcem snažili zabránit, hledají doklady a vůbec způsob, jak se zbavit odpovědnosti. Projevem alibismu je i snaha odkládat nepopulární nebo riskantní rozhodnutí, přesouvat taková rozhodnutí na někoho jiného, atd..

Komentáře jsou uzavřeny.