V Archiv
 • Zastupitelstvo bude vyjadřovat svůj názor na další existenci šlapanického gymnázia

  Na 2.zasedání Zastupitelstva města Šlapanice dne 9.2. se budou šlapaničtí zastupitelé vyjadřovat k aktuální situaci 8-letého šlapanického gymnázia.

  Rozhodnutí hejtmana JMK M. Haška,  jako prozatímního zachránce letošních prim v 8-letých gymnáziích JMK,  již bylo se vší pompou ohlášeno ve sdělovacích prostředcích. Tento nekoncepční krok budí jistě spoustu otázek – proč bylo rušení prim Radou JMK bezmyšlenkovitě schváleno, aby teprve po masivním odporu studentů, učitelů, rodičů i např. odborné veřejnosti bylo halasně pozastaveno?


  Jednalo se o systémový, opravdu nutný a koncepční krok? Proč byl tedy tak špatně načasován, proč nebyl diskutován s veřejností i zúčastněnými stranami a proč nebyla zveřejněna hodnotící kritéria?

  Otázky budí i nejednotný a váhavý postup vládnoucí koalice Šlapanic (KDU, ČSSD a TOP09). V této koalici jsou zastoupeni a rozhodují jak členové KDU, tak zástupci ČSSD. Zástupci těchto a pouze těchto 2 stran tvoří vládnoucí koalici JMK a právě oni vydali rozhodnutí o zrušení prim. Šlapanická KDU má navíc přímo v Radě JMK svého zástupce – p. Václava Horáka.

  O postoji našeho  Zastupitelstva jako celku se bude rozhodovat právě 9.2. 2010 na 2. zasedání Zastupitelstva Šlapanic.

  Zastupitelstvo se sejde na žádost opozičních zastupitelů Čistých Šlapanic, Nezávislých 2010 a Změny. Navrhujeme, aby ZM vyslovilo nesouhlas s přeměnou gymnázia z osmiletého na čtyřleté, případně šestileté a pověřilo starostu a oba místostarosty, aby v jednáních s JMK vystupovali ve prospěch zachování osmiletého gymnázia a dále aby o svých krocích informovali všechny zúčastněné strany.

  Přijďte se tedy podívat, jak budou zastupitelé rozhodovat o této aktuální otázce. Místo konání: kinosál ZŠ Šlapanice, v 17.00

Komentáře jsou uzavřeny.