V Archiv
 • Gymnázium – mimořádné zasedání zastupitelstva Šlapanic

  Zastupitelé za Čisté Šlapanice, Nezávislé 2010 a Změnu dnes (25.1. 2010) podali starostovi Šlapanic žádost o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva Šlapanic.

  Důvod: Dne 24. 1. jsme jako zastupitelé dostali dopis obou místostarostů (nyní zveřejněný i na stránkách obce) adresovaný náměstkovi hejtmana JMK S. Juránkovi se žádostí o vysvětlení tzv. optimalizace sítě středních škol, která se týká přímo  i šlapanického gymnázia.

  Mezitím již od pátku minulého týdne byli naši zastupitelé dotazování občany na situaci na šlapanickém gymnáziu a také oslovováni se žádostí o pomoc ze strany občanů – rodičů. Domníváme se, že tato situace vyžaduje řádné veřejné projednání v Zastupitelstvu obce s podáním vysvětlení všech zúčastněných stran a také s návrhem dalšího postupu. Vzhledem k termínům přijímacího řízení, podávání přihlášek na střední školy tato situace rozhodně nesnese odkladu. V nejistotě se nyní nacházejí současní i budoucí žáci gymnázia, stejně jako učitelé.

  Je zřejmé, že tuto změnu musel JMK připravovat již delší dobu. Dokument, který nyní schválila Rada JMK,  musel být projednán na více úrovních, je tedy s podivem, že JMK zvolil takto nevhodnou dobu ke schválení a oznámení této změny. Může tak velmi poškodit školu samotnou (váhající rodiče nemusí podat přihlášky ke studiu) stejně jako děti a rodiče, z nichž velká část již jistě věnuje svůj čas přípravám na přijímací řízení na gymnázium. Také způsob řešení případné změny, kdy škola samotná, rodiče i žáci,  a také zastupitelé či vedení obce se dozvídají informace ponejvíce z médií anebo neoficiálními cestami,  považujeme za vrcholně nevhodné řešení.

  Mimořádné zasedání zastupitelstva musí být dle zákona o obcích svoláno do 21 dnů. Věříme, že jeho konání může přispět ke zklidnění situace, sloužit k podání vysvětlení i návrhů na řešení.

Komentáře jsou uzavřeny.