V Archiv
 • 1.ZM – 20. 12. 2010 v 16.00

  Dovolujeme si Vás pozvat na 1. zasedání Zastupitelstva města, které se koná 20.12. 2010 v 16.00 v kinosále ZŠ Šlapanice. Důvodů, proč ho navštívit, je hned několik.

  1) Hlasovat se bude o návrhu rozpočtu na příští rok. Vedení obce by mělo obhájit svou představu a svůj návrh rozpočtu pro obec na rok 2011. Návrh rozpočtu najdete zde.

  2) V bodě 22 programu se zastupitelé budou zabývat požadavky naší obce ve 2. Návrhu ZUR JMK –  zastupitelé za Čisté Šlapanice navrhují, aby obec nechala prověřit do jaké míry jsou naplněny požadavky obce v Návrhu ZUR JMK, především do jaké míry Návrh zohledňuje ochranu životního prostředí a zdraví občanů Šlapanic. (Návrh bodu a usnesení najdete zde. ) Cílem návrhu je včasná příprava kvalitního stanoviska naší obce k Návrhu ZUR JMK.

  3) V bode 23 je obsažen návrh Mgr. A. Charváta na zřízení Výboru pro tisk a informace. Smyslem tohoto návrhu je zajistit objektivní a názorově vyvážené poskytování a šíření informací ve Šlapanickém zpravodaji a dalších prostředcích Města Šlapanice, umožnění uveřejňování alternativních názorů k postojům vedení Města a zabránění zneužívání sdělovacích prostředků Města k vlastní propagaci vedení města, resp. jeho vrcholných představitelů. Smyslem návrhu je povýšit dosavadní komisi pro tisk a informace na výbor odpovědný přímo Zastupitelstvu obce. Tento návrh podporují i Čisté Šlapanice.

  Důvodem jsou dlouhodobé a neřešitelné problémy s bývalým vedením města (které ale z větší části zůstalo) v otázce publikování alternativních či kritických názorů v médiích naší obce. Fakt, že všichni 3 nejvyšší představitelé obce (starosta Klaška, místostarostové P. Horák a M. Mrkvica) byli členy redakční rady a dalšími členy redakční rady byli jejich přímí podřízení (kromě předsedy komise pro tisk a informace) , odsoudili i porotci soutěže Otevřeno/Zavřeno, která se zabývá otevřeností veřejné správy vůči občanům.

  Čisté Šlapanice tedy podporují zřízení výboru pro tisk a informace, který by podléhal Zastupitelstvu a informoval by pravidelně zastupitele o své činnosti (komise informovala pouze Radu města a ta ve svých zápisech pouze psala, že z komisí není nic k projednání – což nebyla pravda). více zde.

  Podporujeme také vznik redakční rady, která by byla složena z odborníků, nikoliv z členů vedení města.

Komentáře jsou uzavřeny.