V Archiv
 • Nenápadná, ale nebezpečná manipulace veřejného mínění

  Manipulace veřejného mínění může mít různé podoby. Méně nápadnou, ale o to problematičtější podobou je zatajování informací.

  Jakým způsobem manipuluje současné vedení šlapanické radnice veřejné mínění,  lze vykreslit na jednom typickém příkladu  za všechny:

  v posledním Zpravodaji 5/2010 se ve starostově úvodním sloupku dočteme ve výčtu toho, co se nám podařilo na 1. místě  o rekonstrukci smuteční  obřadní síně.  Z této informace má  občan dojem, že : “Obec se stará”.  Už se však ze Zpravodaje nedozví, že původní suma stanovená Zastupitelstvem na rekonstrukci byla 8 650 000,- Kč,  že ve skutečnosti se  smuteční síň nakonec opravovala za 12 709 000,- Kč, tedy o více jak 4 miliony dráž, než bylo původně určeno Ze Zpravodaje se už běžný občan také nedozví, která firma tak překročila původní rozpočet a kdo, případně zda vůbec někdo, je odpovědný za tuto situaci.

  A tak zatímco např. volnočasové spolky a oddíly chodí na obec doslova žebrat o příspěvky na svou činnost a dostanou od obce  2 000,- na pořádání tábora pro děti,  kterým se celoročně ve svém volném čase zadarmo věnují, obec rekonstruuje smuteční síň o min. 4 miliony dráž než měla.

  Odpovědnost? Neexistuje.

  Záhadným způsobem se v tomto konkrétním případě přes jasnou zprávu kontrolního výboru nepodařilo prohlasovat trestní oznámení na bývalého starostu Střechovského. Popis celé kauzy viz zápis Zastupitelstva města 10. ZM2008, bod 33 zápisu a pokračování pak v 12.ZM 2008, bod14. Ze zápisů je zřejmě, že současná vládnoucí koalice (KDU, ODS, Rozvoj)  podržela svým hlasováním bývalého starostu, přestože překročení pravomocí starostou Střechovským kontrolní výbor jasně zdokladoval. Proč se tak chovala, zůstane nejspíš další nezodpovězenou otázkou.

  Smuteční síň je velmi pravděpodobně pověstnou špičkou ledovce, která náhodou vykoukla – předražení veřejných zakázek je bolavým místem č. 1 a jeho vyléčení by mohlo přinést Šlapanicím úsporu mnoha milionů, protože jen u smuteční síně jsme přišli jako obec o více jak 4 miliony. A na toto mají Šlapanice doplácet existencí průmyslové zóny? Nota bene pod vedením takovýchto lidí?

  Více o radničních médiích a praktikách našich politiků zde.  Praktiky popsané v článku tak samozřejmě objevíme i ve Šlapanicích. Zatímco opozice do radničních médií nesmí ani formou placené inzerce,  najdeme na stránkách obce v naprosté samozřejmosti propagační akce KDU-ČSL.

Komentáře jsou uzavřeny.