V Archiv
 • ICEC a Čisté Šlapanice

  ICEC a náš pohled na něj

  V žádném případě nepodceňujeme obrovský problém s názvem ICEC. Není to tak, že bychom se ICECem nezabývali.  ICEC stál stranou z jednoho prostého důvodu a tím je čas. OSČŠ se zabývalo průmyslovou zónou,  protože vedení města prosazuje  PZ hlava nehlava. V ZUR JMK jsou navíc termíny, které je třeba dodržet. Pokud bychom mlčeli k průmyslové zóně nyní v ZUR JMK, bylo by to navždy.

  Vedení města předhazuje občanům, že nic nedělají a současně přiznává, že ani samo město nic dělat nemůže.

  Co se nám podařilo zjistit o ICECu:

  Je zpracován projekt na částečné vyčištění areálu. V tomto projektu se uvádí, že úplná dekontaminace celého areálu není možná (myšleno ekonomicky), neboť odhadované náklady se pohybují kolem půl miliardy. Není zajištěno, že by tato dekontaminace opravdu byla úplná. Není také úplně jasné, jak by tato kompletní dekontaminace byla prováděna, neboť při odtěžení a následném odvozu kontaminované půdy by obrovské množství jedovatých látek uniklo do ovzduší.
  I nám by se líbilo mít areál 100% čistý, ale pokud se spolehneme na posudek a oponentní posudek k problematice ICECu a budeme důvěřovat odborníkům, není tato varianta zřejmě reálná. Nad možnými granty z EU nebo jinými dotacemi visí otazník: poskytnutí financí závisí na odborném posudku a proveditelnosti. Jestliže neexistuje podklad, který by toto garantoval, je i představa dotace utopií.

  OSČŠ zastává názor, že je třeba areál odkoupit, zajistit onu další etapu čištění v řádu 150 milionů (pokud stát uvolní peníze v dnešní době) a areál postupně přetvářet ve volnočasové plochy, které uprostřed města chybí. Povinností Města a hygieniků je zajistit, aby občané v blízkosti areálu byli informováni o tom, že nemají používat vodu ze studní na zalévání, ani do bazénů.
  Hygienické limity, které jsou potřeba pro megalomanské projekty Ing. Střechovského a Ing. Klašky,  jsou nedosažitelné. Ovšem pokud se bude jednat o městský park se sítí drah na in-line brusle, na lavečky pro maminky s dětmi, na dětská hřiště, potom by ony limity možná stačily. Takže doufáme, že na tomto dlouhodobém plánu bude po volbách schopna se domluvit většina volebních subjektů tak, aby tento záměr měl zajištěno pokračování i v dalším volebním období.

  Je s podivem, že současné vedení města má tyto informace a neustále staví “vzdušné zámky” a doufá, že “někde sežene peníze” nebo že se to zaplatí z PZ, a následně to nějaký developer koupí a na vlastní náklady to dekontaminuje.

  Opět stojíme na křižovatce, kdy se budeme muset rozhodnout, zda-li to město odkoupí a postupně revitalizuje na volnočasový střed města, nebo tam zůstane “další” průmyslová zóna o7 ha, kde budou zajíždět kamiony a budou zde stát plechové haly.

  Milan Pernica

Komentáře jsou uzavřeny.