V Archiv
 • Prohlášení ke kauze Lidl

  Sdělení OS Čisté Šlapanice ke kauze LIDL

  Městský úřad Šlapanice zveřejnil na úřední desce i ve Zpravodaji dopis společnosti Realsant s.r.o.  i s nepravdivou informací, že občanské sdružení Čisté Šlapanice asistuje u kroků občanského sdružení Vulpes Polar, které vedou proti realizaci projektu OC Lidl ve Šlapanicích .

  Naše OSČŠ deklaruje skutečnost, že tyto informace jsou domněnkami a spekulacemi, které se nezakládají na pravdě. Skutečností je, OS Vulpes Polar se na nás obrátilo samo s nabídkou spolupráce, ale naše OS Čisté Šlapanice odmítlo tuto žádost.

  OS Čisté Šlapanice nepodniklo žádné kroky proti Lidlu jako celek, v kauze Lidl se neangažoval ani žádný z členů sdružení samostatně.

  Za svou činností si stojíme, neprovádíme ji anonymně ani pod záštitou jiných subjektů.Naopak pod svou činností jsme vždy podepsáni.

  Pokud bychom měli problém s OC Lidl, tak bychom oslovili firmu REALSANT (investora záměru) jako developera, tak jako jsme to učinili s firmou CTP Invest a v první fázi bychom se pokusili o vstřícné jednání,  jak je to mezi slušnými subjekty zvykem.

  O skutečnosti, že jsou o našem OS šířeny nepravdivé informace, jsme informovali 1. místostarostu a starostu města. O šíření nepravdivých zpráv rovněž jsme informovali MěÚ Šlapanice – Komisi pro tisk a informace.

  Samozřejmě nás jako občany města Šlapanice velmi mrzí, že se představitelé naší obce neobrátili i na naše sdružení, aby si ověřili informace, které začali šířit.

  Věříme, že naše sdělení přispěje k objasnění situace. Více informací najdete na našich stránkách www.ciste-slapanice.info , kde také budeme postupně zveřejňovat další postup a informace o této kauze.

  Michaela Trněná, předsedkyně
  Milan Pernica, místopředseda

  za občanské sdružení Čisté Šlapanice

Komentáře jsou uzavřeny.